14 czerwca br. podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zostały wręczone „Odznaki Honorowe Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. W ten sposób Rada Powiatu honoruje tych, którzy nie licząc na zaszczyty działają społecznie na rzecz Sądecczyzny, dla dobra Regionu z myślą o ludziach.

Wśród sześciu odznaczonych odznakę otrzymał ks. Ludwik Ryba SJ za serce oddane posłudze kapłańskiej oraz krzewienie wartości wiary, prawdy i patriotyzmu.

Wręczenie odznaki

 

Przemowa o. Ludwika Ryby SJ