Ministranci – (z j. łac. ministrare „służyć, pomagać”) służy Bogu i ludziom zwłaszcza podczas sprawowania Mszy św. i innych nabożeństw liturgicznych w Kościele. Dba o sprawny i piękny przebieg liturgii, pomaga kapłanowi w czynnościach liturgicznych i odczytuje ludowi Bożemu Słowo Boże. Jest to funkcja ważna i odpowiedzialna.
Dokumenty Kościoła tak wypowiadają się na temat służby ołtarza:
„W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc staranie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności” (KL 28-29).
Poprzez służbę ministrant uświęca sam siebie, staje się też odpowiedzialny za uświęcenie innych. Został wezwany by w swoim życiu jak najpełniej upodobnić się do Chrystusa
    MODLITWA MINISTRANTA

przed Mszą Świętą: po Mszy Świętej:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy zwrócone na ołtarz
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby.
Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Super jest być ministrantem!

To rok 2013.

Czas płynie. Na kolejnych zdjęciach młodzi ministranci, czy raczej kandydaci. Przy ołtarzu, ale i na konikach. Rok 2019.

Total Page Visits: 118 - Today Page Visits: 1